Bezpieczeństwo pożarowe przy nowych konstrukcjach

Nowoczesne gmachy są kompleksami coraz mądrzej zabezpieczonymi przed ogniami. Rozwój w tym kierunku wygórowanych kryteriów określonych przez odpowiednie przepisy prawne a także gwałtownego rozkwitu technologii przeciwpożarowych.

Używanie materiału w postaci stali w budownictwie stało się przełomem. Ten materiał powoduje, że gmachy są solidniejsze, trwalsze, piękniejsze. Duża budowla zwykle jest sporym wyzwaniem, w przedmiocie bezpieczeństwa. W sytuacji rozprzestrzeniania się ognia budowla powinna nie poddać się pożarowi i stać w całości do pełnej ewakuacji. Temperatura jest dla stali elementem wysoce niszczącym. Moduły stalowe poddają się zmianom na skutek ognia. Biorąc to pod uwagę konstrukcje stalowe wymuszają użycie poważnych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Istnieje co najmniej kilka ekstremalnie zaawansowanych sposobów asekuracji przeciwpożarowej nowoczesnych konstrukcji. Jednym z nich zwykle jest wykorzystanie powłok ogniochronnych, lub izolacje termiczne na odcinkach wykonanych ze stali. Skutek to wystarczająca podatność na oddziaływanie ognia. Takie izolacje mogą pęcznieć jak również przyjmować na siebie dostarczane podczas pożaru ciepło. Są to rozwinięte technologicznie, bardzo interesujące i skuteczne rozszerzające swoją objętość osłony.

Nietypowym rozwiązaniem są i będą powłoki natryskowe. Aplikuje się je wprost na detale stalowe. Stosuje się ją na fragmenty stalowe wewnątrz gmachu. Przed ich ułożeniem nie omieszkaj przygotować całkowicie stal, ponieważ opieszałość redukcji wartości ognioodporności. Niedoskonałością bez wątpienia jest zaledwie niezbyt piękny wygląd. Warto więc dodać do kosztorysu dodatkowy element, który będzie stanowił piękne wykończenie. To zaś oznacza spore obciążenie całej konstrukcji plus koszty.