Gdzie wypatrywać pomocy w przypadku kłopotów w rodzinie?

Nie wszystko istotną da się wiedzieć przed faktem i może się
zademonstrować, że bytowy partner toteż przeciwnik, natomiast dzieci wplatają
się w niezbyt ciekawe sprawy. Cóż tymczasem począć również skąd może przybyć
porada?

Misja Niebieskiej Linii

Jeżeli w życiu własnym płaszczyźnie rodzinnej wydarzyło się
cokolwiek niedobrego, przystaje zdeklarować się na numer Niebieskiej Linii.
Jest to Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Numer na
ogólnopolski telefon kontaktowy dla ofiar agresji w rodzinie to 800 12 00 02,
zaś numer na kryzysowy telefon zaufania to 116 123. Owe ważne wiadomości
przydadzą się, jeśli wśród najbliższych przytrafi coś nieszczęsnego, czego
czasami nie chcemy odkryć przed nikim. Agresja w grupie jest w stanie być
traumatycznym odczuciem dodatkowo niejednokrotnie możemy nie mieć energii iść
na policję ewentualnie do prokuratury, przynajmniej otwierającym gestem powinno
stawać się absolutnie zawiadomienie o zdarzeniu właściwych służb.

Nie tylko kobiety. Mężczyźni także bywają ofiarą przemocy

Mimo że to temat zazwyczaj pomijany, tak przez środki
masowego przekazu, jak i przez otoczenie, trzeba przypomnieć, że mężczyźni
również bywają ofiarą przemocy. Oni również powinni otrzymać odpowiednią pomoc,
dla nich także funkcjonuje Niebieska Linia; równość płci musi sięgać każdego
obszaru naszego życia, w tym wsparcia udzielanego dręczonym jednostkom, z tego
powodu mężczyźni muszą dostawać identyczną pomoc jak płeć przeciwna. Ważne jest,
by podczas zawiadomienia o przemocy, mężczyźni posiadali świadomość
bezpieczeństwa i nie mieli przeświadczenia, że są wyśmiewani czy gorsi, dlatego
że zostali ofiarami.

Pomoc prawnika bez kosztów

Nie każdy wie, że od początku 2019 roku jest możliwość
otrzymania darmowej konsultacji prawnej. Z tego powodu także mniej zamożni
mieszkańcy otrzymają pomoc w sprawach, przez które ich funkcjonowanie znacznie
się pogorszyło. Wystarczy przez okno wyszukiwarki zorientować się (zamieszczając
tam np. pojęcie „prawo
rodzinne łódź
„), gdzie odszukamy prawników od prawa rodzinnego i
równocześnie pomagają w programie bezpłatnej opieki adwokackiej. Jeżeli jednak
obawiamy się, że zabraknie dla nas bezpłatnej pomocy prawnej, powinniśmy
spróbować inaczej, np. w odpowiednich oddziałach jednostek samorządu
terytorialnego.