Małżonek nadużywa alkoholu – co robić?

Liczne rodziny zmagają się z alkoholizmem jako największym problemem angażującym każdego z domowników. Można określić liczne grupy i wiek, jako główne cechy nałogu alkoholowego. Bywa, że pić będą obydwoje rodzice, ale bywa też, że problem ten to słabość jednego z nich. Nie da się określić pojedynczego modelu wejścia w nałóg!

To samo – jest pijany…

Rozmaite badania dowodzą, że to to brzydszej płci trudniej poradzić sobie z piciem alkoholu. Czasami można przetrwać rzadsze nietrzeźwe incydenty w domu, lecz najczęściej ostatecznie z pewnością zdarzać się to będzie nawet codziennie. Jeśli często się to zdarza, jak bardzo rośnie poczucie lęku, wstydu i opuszczenia dla dzieci i małżonki. To nie tylko sprawa gorszych standardów życia, ale pojawia się niska samoocena i pogorszenie samopoczucia członków rodziny, a zwłaszcza dzieci, które muszą wstydzić się przed otoczeniem za ojca.

Stałe wyzwiska i kłótnie w przy najmłodszych?

Nasilenie procesu reakcji nie musi, ale jednak zwykle tworzy w alkoholiku również agresję i powoduje używanie przemocy wobec innych członków rodziny. Niestety, interakcje z uzależnionym od używek ojcem będzie mieć fatalny wpływ nie tylko na ich teraźniejszość. Naśladowanie zachowań rodzicielskich w okresie dorosłości to nierzadki przykład psychologiczny, dlatego po wejściu w pełnoletność może to objawić się poważnymi życiowymi obciążeniami dzieci alkoholików.

Jak rozwiązać ten problem?

Oczywiście warto pomagać wyjść alkoholikom z ich zgubnych przywiązań, jednak częściej pozostają przy piciu. Sporo matek, chcąc obronić pociechy przed nieobliczalnym pijakiem, wybiera samodzielne życie. To niezbyt trudne od strony przepisów, jednak może temu przeszkadzać sfera mentalna. Skuteczny prawnik z praktyką w Kodeksie Rodzinnym potrafi znaleźć w na całej linii. Wystarczy wprowadzić do wyszukiwarki hasło np. „adwokat kraków rozwód„, dzięki czemu wyświetlą się oferty różnych kancelarii zajmujących się tego typu sprawami sądowymi. Nie ma co ukrywać, że nie są to tanie procesy, ale z drugiej strony nie kosztują tyle, aby nie pozwolił sobie na nie zwykły Polak. Wszak bardziej opłaca się to, niż mieszkać nadal z uzależnionym mężczyzną.